Pexels Anete Lusina 5723267
14-05-2021

Wat betekenen gevarensymbolen op schoonmaakproducten?

Alle huishoudchemicaliën zoals was- en reinigingsmiddelen, grootsteenontstopper, oplosmiddelen, lijmen, verven, afbijtmiddelen, autoproducten, antivries, koelvloeistof en ongedierte- en onkruidbestrijding krijgen andere gevaaretiketten. Het is belangrijk om hierop te letten om jezelf en je huishoudhulp goed te kunnen beschermen tegen gevaar.

Fout gebruik van chemische stoffen kan leiden tot ongelukken. Bekijk altijd goed de informatie op de etiketten en/of verpakking.

Deze 4 belangrijke zaken staan op het etiket:

 
  • Het gevarensymbool
  • De gevaaraanduiding: wat is het mogelijk risico? Bijvoorbeeld: veroorzaakt oogletsel, schadelijk bij inslikken, ...
  • Voorzorgsmaatregelen: bijvoorbeeld damp niet inademen, alleen in goed geventileerde ruimtes gebruiken, …
  • Het signaalwoord “gevaar” wordt gebruikt voor de meest gevaarlijke producten. Voor minder gevaarlijke producten staat het signaalwoord op het etiket.

Welke soort symbolen bestaan er voor poetsproducten? 

Acute gezondheidseffecten

Het gezondheidsgevaar van deze producten is minder ernstig dan bij giftige of bijtende stoffen en bij stoffen met een gezondheidsgevaar op lange termijn. Sommige producten met dit symbool leveren bij opname via de mond of huid en bij inademen irritatie op.

Enkele voorbeelden:

Geconcentreerde reinigingsmiddelen zoals: vaatwasmachinetabletten, chloorbleekmiddel en speciale ontkalkers voor badkamer, groene aanslagreiniger voor terras, wc-reiniger, …

Bijtend

Het product heeft een vernietigend effect op lichaamsdelen als huid, ogen en slokdarm. Dit veroorzaakt brandwonden. Daarnaast kan het product textiel, hout en metalen aantasten.

Enkele voorbeelden: grootsteenontstopper, verdund zoutzuur en sterke ontkalkingsmiddelen.

Meer huishoudtips
Gevaarsymbolen

Gevaaraanduiding en voorzorgmaatregelen

Naast gevaarsymbolen staat er op de etiketten aangegeven welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen om het product veilig te kunnen gebruiken en waar verkeerd gebruik van het product kan toe leiden. 

Dit zijn de gevolgen bij verkeerd gebruik:

❗ Licht ontvlambare vloeistof of damp;

❗ Schadelijk bij inslikken;

❗ Veroorzaakt ernstig oogletsel;

❗ Veroorzaakt huidirritatie;

❗ Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Dit zijn voorbeelden van voorzorgmaatregelen:

❌ Buiten bereik van kinderen bewaren;

❌ Damp niet inademen;

❌ Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product;

❌ Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten;

❌ Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Meer blogs

Foto Nathalie Van Rompu
personeel

Achter de schermen bij directeur Nathalie Van Rompu

Nathalie werkt al 4 jaar voor Vebego België, waarvan 3.5 jaar als directeur van Assist at Home.
02-02-2021
3 min.
Portret Kelly
personeel

Achter de schermen bij Kelly, onze consulente in kantoor Asse

Kelly Paerewyck werkt sinds 1.5 jaar als consulente in het kantoor in Asse. Ze had tot dan toe vooral ervaring in de productsector, maar toch voelt ze zich thuis in de dienstensector. We horen even bij haar wat ze leuk vindt aan haar job, hoe de band is met haar huishoudhulpen en hoe zij omgaat met de klanten.
24-02-2021
6 min.
Josee Lauwens Assist At Home Mechelen 2
personeel

Achter de schermen bij Josée, consulente in kantoor Mechelen

Josée Lauwens werkt sinds 9 jaar bij Assist at Home Mechelen. Ze is doorgegroeid van huishoudhulp naar jobcoach en administratief bediende, tot consulente. Wij horen even bij haar wat ze leuk vindt aan haar job en wat ze allemaal doet om de poetshulpen zich thuis te laten voelen.
03-03-2021
3 min.