Veelgestelde vragen rond Corona

Voorkomen van besmetting

 • Was en desinfecteer regelmatig je handen.
 • Vermijd fysiek contact en hou afstand (1.5 meter).
 • Schud niemand de hand.
 • Verboden bijeenkomsten te houden of bij te wonen.

Symptomen van Corona - Covid-19

 • Koorts
 • Hoest
 • Spierpijn
 • Keelpijn
 • Soms hoofdpijn en diarree

Maatregelen bij Assist at Home vanaf 4/05

We zijn terug opgestart op 4 mei voor de huishoudhulpen en klanten die willen. Dit doen we met materialen: gelaatsschermen, mondmaskers, handgel, handschoenen. En door rekening te houden met de richtlijnen die Sodexo ons doorstuurde voor klanten en huishoudhulpen. Collega's die willen opstarten, sturen een sms of mail naar hun consulente. 

Veelgestelde vragen sluiting

 • Wat gebeurt er als ik nog niet wil gaan werken? Dan blijf je op tijdelijke werkloosheid wegens corona. 
 • Mogen klanten eisen dat we toch gaan werken? Nee, dat mag niet.
 • Moeten de huishoudhulpen klanten op de hoogte brengen? Nee, alles verloopt via de kantoren, de consulenten en administratieve ondersteunende medewerkers verwittigen de klanten. Tenzij we om jouw hulp vragen.
 • Wat gebeurt er met het loon? Dit is volgens de reeds gepresteerde uren dus via Assist at Home zoals altijd. De tijdelijke werkloosheid overmacht door Corona wordt door de RVA betaald en is gelijk aan 70% van het brutoloon. Alle werknemers krijgen bovenop de uitkering van tijdelijke werkloosheid (70%) een aanvullende vergoeding van 5.63 euro per dag. Deze vergoeding wordt betaald door de RVA. De aanvullende vergoeding wordt in april betaald (en niet in maart). Voor extra vragen over het gedeelte van de RVA, kan je best op hun website gaan kijken. 
 • Wanneer worden de uitkeringen betaald? Minister Muylle belooft dat alle uitkeringen, samen met de aanvullende vergoeding in april worden uitbetaald. Voor diegenen waarvoor dat niet lukt, zal een voorschot van 1450 euro worden betaald. 
 • Wat gebeurt er als je ziek was of in ouderschapsverlof en nu tijdelijk werkloos door Corona? Ziekte en ouderschapsverlof blijft staan als dat even lang of langer is dan de tijdelijke werkloosheid. Indien het ziektebriefje of het ouderschapsverlof vroeger afloopt dan de tijdelijke werkloosheid, dan wordt dat overgezet naar tijdelijke werkloosheid. 
 • Wat met ziekte tussen 13/03 en 18/03?
  • Alle ziektedagen vanaf 19/03 vallen volledig ten laste van de mutualiteiten en zijn 60% van het brutoloon. Iedereen die ziek was op 19/03 en daarna, moet aangifte doen bij het ziekenfonds via de "vertrouwelijke" (papier): dit dient ingevuld te worden door de huisarts. Normaal dient dit binnen 48u te gebeuren maar de periode werd verlengd tot 5/04. Vergeet dit niet om een correcte en "snelle" uitbetaling te krijgen van de uitkering. 
  • Vanaf 13/03/20: voor mensen die in quarantaine werden geplaatst wegens gezondheidsrisico, familielid met corona, zij zullen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geplaatst worden en zullen dezelfde uitkering ontvangen zoals iedereen die tijdelijk werkloos is door de sluiting van  het bedrijf sinds 19/03/20. De uitkering bedraagt 70% van het brutoloon + bijdrage van 5.63 euro per dag.
  • Voor de mensen die ziek zijn door Corona: vanaf 13/03 tem 18/03 vallen zij terug op de mutualiteit zoals beschreven in punt 1.
   Vb1. ik ben ziek wegens verkoudheid, briefje loopt van  14/03 tem 28/03: van 14/03 tem 18/03 ziekte betaald door werkgever, vanaf 19/03: betaald door mutualiteit
   Vb2. Ik ben thuis wegens corona bij mijn partner vanaf 15/03: vanaf 15/03 zal er tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd worden
 • Wat met de documenten? Assist at Home heeft de RVA op de hoogte gebracht van de tijdelijke werkloosheid. Jullie moeten enkel C3.2 werknemer document invullen en bij de vakbond binnenbrengen of online invullen. Als je niet bij de vakbond bent, dan kan het ook bij de Hulpkas. Link naar het document.
 • Wat met de energiefactuur die betaald wordt door de overheid? Best de website van de FOD checken, dit loopt niet via Assist at Home. 
 • Moet ik eerst mijn gepresteerde overuren inzetten en word ik dan pas tijdelijk werkloos? Nee, er werd een sluiting aangekondigd dus enkel tijdelijke werkloosheid overmacht door Corona kan ingezet worden.
 • Gaan de klanten moeten betalen voor de uren dat niet gewerkt werden? Nee
 • Heeft tijdelijke werkloosheid een invloed op de vakantiedagen en het vakantiegeld? De werkloosheidsdagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van de periode van 2 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie. Zowel voor het aantal dagen als voor het vakantiegeld. 
 • Kan ik mijn verlof intrekken? Ja, je mag je consulente hiervan per mail een bericht sturen. 
 • Ik ontvang een pensioen. Kan ik uitkeringen als tijdelijk werkloze ontvangen? Ja, tot 30 juni 2020 moet u hier geen aangifte van doen en kan u dit cumuleren met uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 • Mag je als huishoudhulp onmiddellijk terug gaan werken bij een klant die op reis geweest is in een gebied met code oranje? Er mag onmiddellijk gewerkt worden. Draag voor alle zekerheid de eerste week na terugkomst van de klant een masker. Hou voldoende afstand en blijf de nodige regels volgen.